0654903935  info@wescos-maintenance.nlWesco’s Maintenance is een handelsonderneming in nieuwe en gebruikte Scooters en onderdelen . Daarnaast worden er onderhoudsbeurten en reparaties uitgevoerd. U kwam als nieuwe klant bij ons binnen om gebruik te maken van onze dienstverlening.Daarvoor heeft u zelf uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt. Zowel klanten als leveranciers staan in ons bestand van ons boekhoudprogramma.Hierin staan alle benodigde gegevens, ook uw persoonsgegevens geregistreerd, zoals; naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, email, Iban banknummer en telefoonnummer.Overige gegevens kunnen zijn die u ons heeft verstrekt via sociale media, telefonisch of anders. Bij aankoop van bv een nieuwe bromfiets of motor e.d. krijgt u een contractuele garantie met betrekking tot het product .Om deze garantie te kunnen verschaffen, bewaart Wesco’s Maintenance uw data in de”Dealer Net”gegevens applicatie. Behalve uw persoonlijke contactgegevens zullen ook product gerelateerde gegevens(frame nr. garantieclaims etc.) opgeslagen worden. VOOR WELKE DOELEN GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS. -om een factuur uit te schrijven
-om een huur-leen-of koopovereenkomst op te stellen
-om een betaling af te handelen
-bij eventuele recensies
-contact telefonisch of per mail voor vragen of bij problemen
-voor de wettelijke verplichtingen zoals, RDW en Belastingdienst
-voor sociale media, voor foto’s of recensies vragen wij uw toestemming
-voor alle verzoeken die door u gedaan worden aan ons, vragen wij een kopie van uw ID Identiteitsbewijs.Lever deze beschermd aan ons toe, zonder BSN nummer of paspoortnummer(maak ie zwart) en geef een reden van doel van aanlevering.Het is ook uw eigen verantwoordelijkheid om uw ID bewijs aan ons te leveren. Verder worden er geen besluiten genomen door geautomatiseerde systemen bv. door computerprogramma’s of systemen, zonder dat er een medewerker(mens) bij betrokken is.
Er is een handige gratis app Kopie ID van de Rijksoverheid!! BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS. -met een reden, zolang als nodig is
-door wettelijke verplichtingen 7 jaar

WIJ HEBBEN DE VOLGENDE MAATREGELEN GETROFFEN OM UW PERSOONSGEGEVENS TE BEVEILIGEN
. Servers en apparaten zijn voorzien van beveiligingssoftware, zoals virusscanners . Wij sturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Uw gegevens worden alleen beheerd in eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Wesco’s Maintenance of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn allen beveiligd met een Wachtwoord. Onze server wordt elke dag door een virusscanner gecontroleerd. EXTERNE LINKS Op onze website, zouden als nodig, hyperlinks naar andere websites kunnen staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van die websites waar naar verwezen wordt. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website, de Privacy verklaring van die Website, voor meer informatie hoe met uw gegevens wordt omgegaan.
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers, jonger dan 16 jaar. Alleen bij schriftelijke toestemming van de ouders/voogd.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, of te verwijderen, of bezwaar te maken tegen de verwerking. U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. dat wij uw gegevens doorsturen naar een ander, of door u genoemde organisatie. Maar alleen als u er ons toestemming voor geeft. Bij vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op;
Facebook: Wesco’s Maintenance
E-mail: info@wescos-maintenance.nl
Website:www.wescos-maintenance.nl
Wesley Beijers
Abraham kuyperstraat 74
7103GR Winterswijk
0316-54903935 De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bv. wetswijzigingen.Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.De info voor de privacyverklaring is opgevraagd via een jurist.